دل من رنجش صاحب زمان مهدی زهرا را نمی خواهد

 

دلم یلدا نمی خواهد،


غروب سرد فردا را نمیخواهد،

دل زینب چو غمگین است،


دل من پسته خندان نمیخواهد،


گلوی اصغرش خشکید از گرما،


دل من هم انار قرمز و شیرین نمی خواهد،


گل نرگس عزادار است این شبها،


دل من رنجش صاحب زمان مهدی زهرا را نمی خواهد

[ 30 آذر 93 ] [ 12:16 ] [ حسینی المدنی ] [ 3 نظر ]