سلام غریب بی مزار

هر مرد راست محرم دل همسرش، ولى


غربت ببین که همسر او گشته قاتلش


از زهر، پاره پاره و از صبر، ریزریز


قرآن برگ شهادت بود دلش

 

[ 30 آذر 93 ] [ 12:11 ] [ حسینی المدنی ] [ نظر دهید ]