قدیمی ترین تابلو واقعه عاشورا در سال 61 هجری

[ 27 آذر 93 ] [ 10:36 ] [ حسینی المدنی ] [ یک نظر ]
حجاب سند بندگی زن

 

بشنو ازچادردرتوصیف زن                  تار و پودش با تو می گوید سخن

تار و پودم را شرافت یافته                       تا شرافت را به عصمت بافته

در کلاس حفظ تقوا و شرف                    دختران دُرند وچادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است              زانکه زن را زینت زن چادر است

چادراز بهر زنان الزامی است                بهر زن بی چادر نا کامی است

حفظ چادر در سرای اقتدار                       دختران را هست تاج افتخار

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است        شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر حفظ ناموسهاست                 پاسدار حیله جاسوسهاست

 

[ 27 آذر 93 ] [ 10:34 ] [ حسینی المدنی ] [ یک نظر ]
مبارزه با رژیم کودک کش صهیونیستی

[ 13 آذر 93 ] [ 11:25 ] [ حسینی المدنی ] [ یک نظر ]
اشتباه تحلیلی دولت

[ 13 آذر 93 ] [ 11:21 ] [ حسینی المدنی ] [ نظر دهید ]
شکست آمریکا..

در عجبم که آمریکائی ها گریه سربازانشان را در عراق فراموش کرده اند و از گزینه های روی میز صحبت میکنند.

[ 13 آذر 93 ] [ 11:20 ] [ حسینی المدنی ] [ نظر دهید ]
کلید تدبیر یا کلید تسلیم

[ 13 آذر 93 ] [ 11:17 ] [ حسینی المدنی ] [ نظر دهید ]
هیهات منّاالذلّه

امام خمینی(ره):

شما گمان نکنید که از غرب برای ما یک تحفه‌ای می‌آورند.

شما گمان نکنید که از غرب برای ما چیزی می‌آورند که ما را مترقی کنند، ترقی به ما بدهند.

غرب تا ما را در سطح پایین نگه ندارد، نمی‌تواند از ما استفاده کند.

کوشش آنها این است که ماها، این ممالک اسلامی، این ممالک مستضعف در یک سطح پایینی از همه امور باشیم.

هر امری را که آنها برای ما بیاورند؛ یک امر استعماری است؛

[ 2 آذر 93 ] [ 0:29 ] [ حسینی المدنی ] [ یک نظر ]